Резултати от деня (30 Март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (30 Март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 30 Март (+6.16); Общо Март (-52.69)

Златен мач: : 30 Март (+5); Общо Март (-17.08)

Твърд мач: Общо Март (-2.72)

Изненада на деня:Общо Март (+37.51)                                                     

Консултант: 30 Март (+12.48);Общо Март (-136.02)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози:Общо Март (-27.02)

Златни прогнози: 30 Март (+11.16);Общо Март (+20.89)

Сребърни прогнози: 30 Март (+1.32); Общо Март (+12.42)