Резултати от деня (30 декември 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (30 декември 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 30 декември (-4); Общо декември (14.44)

Златен мач: 30 декември(-5); Общо декември (+3.02)          

Твърд мач: 30 декември(+1.8); Общо декември (-1.97)

Изненада на деня: 30 декември(+4.2); Общо декември (+26.1)        

Консултант: 30 декември(+4.59); Общо декември (-13.08)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 30 декември (+1.8); Общо декември (-13.08)

Златни прогнози: 30 декември(-4); Общо декември (+176.93)

Сребърни прогнози: 30 декември(-5); Общо декември (-102.84)