Резултати от деня (30 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (30 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 30 август (+5.88); общо август (+24.21)

Златен мач: общо август (-33.62)

Твърд мач: общо август (+19.66)

Изненада на деня: общо август (-40.55)                                                     

Консултант: 30 август (+13.84); общо август (-242.38)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо август (+56.51)

Златни прогнози: общо август (+20.45)

Сребърни прогнози: 30 август (+12.04); общо август (-93.56)