Резултати от деня (30 Април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (30 Април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 30 Април (-8); Общо Април (-20.33)

Златен мач: Общо Април (+27.76)

Твърд мач: 30 Април (-8); Общо Април (-33.57)

Изненада на деня: 30 Април (-6); Общо Април (-17.57)                          

Консултант: 30 Април (-74.33);Общо Април (+175.65)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 30 Април (-10.67); Общо Април (-5.18)

Златни прогнози: 30 Април (-20.89);Общо Април (+24.46)

Сребърни прогнози: 30 Април (-24.73);Общо Април (+5.26)