Резултати от деня (3 Юни)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (3 Юни)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 3 Юни (+6); Общо Юни (+3.2)

Златен мач:Общо Юни (-4)

Твърд мач: 3 Юни (+2.8); Общо Юни (+6.49)

Изненада на деня:Общо Юни (-4)                                                                

Консултант: 3 Юни (+18.71); Общо Юни (-7.33)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 3 Юни (+11.92); Общо Юни (-8.39)

Златни прогнози: 3 Юни (+1.5); Общо Юни (-4.43)

Сребърни прогнози: 3 Юни (+12.89); Общо Юни (+3.89)