Резултати от деня (3 Януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (3 Януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 3 Януари (+3.5); Общо Януари (+13.66)

Златен мач: 3 Януари (-6); Общо Януари (-6.6)

Твърд мач: 3 Януари (-9); Общо Януари (+2.34)

Изненада на деня:Общо Януари (0)                                                            

Консултант: 3 Януари (+10.75);Общо Януари (+10.78)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози:Общо Януари (+15.12)

Златни прогнози: 3 Януари (+3.15);Общо Януари (+1.82)

Сребърни прогнози: 3 Януари (5.9);Общо Януари (-13.84)