Резултати от деня (3 Октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (3 Октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня:3 Октомври (+5,6); Общо Октомври (+2,96)

Златен мач: 3 Октомври (-4); Общо Октомври (-4,4)

Твърд мач: Общо Октомври (-7)

Изненада на деня: Общо Октомври (-13)                                                  

Консултант: 3 Октомври (-10,4); Общо Октомври (+30,07)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: Общо Октомври (+6,12)

Златни прогнози: Общо Октомври (-13,67)

Сребърни прогнози: 3 Октомври (+1,6); Общо Октомври (+56,7)