Резултати от деня (3 октомври 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (3 октомври 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 3 октомври (+4); Общо октомври (-10)

Златен мач: 3 октомври(+6.48); Общо октомври (+6.08)       

Твърд мач: 3 октомври(+3.36); Общо октомври (+10.51)

Изненада на деня: 3 октомври(-4); Общо октомври (-4)                      

Консултант: 3 октомври(+14.54); Общо октомври (33.51)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 3 октомври (+3.5); Общо октомври (-9.35)

Златни прогнози: 3 октомври(+9.84); Общо октомври (-7.76)

Сребърни прогнози: 3 октомври(+4.8); Общо октомври (-5.8)