Резултати от деня (3 Март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (3 Март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 3 Март (+5.76); Общо Март (-7.24)

Златен мач: : 3 Март (+4.56); Общо Март (+6.64)

Твърд мач: 3 Март (+4.95); Общо Март (+0.65)

Изненада на деня: 3 Март (-3); Общо Март (-8)                                     

Консултант: 3 Март (-11.41);Общо Март (-22.26)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 3 Март (+12.33); Общо Март (+10.39)

Златни прогнози: 3 Март (-10.4); Общо Март (-17.34)

Сребърни прогнози: 3 Март (-14.86);Общо Март (-29.98)