Резултати от деня (3 март 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (3 март 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 3 март (-5); Общо март (-19)

Златен мач: 3 март(+5.75); Общо март (+6.55)           

Твърд мач: 3 март(+3.85); Общо март (+9.76)

Изненада на деня: 3 март(+7.2); Общо март (-0.8)                            

Консултант: 3 март(+48.4); Общо март (+0.16)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 3 март (+17.51); Общо март (-4.93)

Златни прогнози: 3 март(+11.52); Общо март (+17.26)

Сребърни прогнози: 3 март(+16.57); Общо март (+7.83)