Резултати от деня (3 Декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (3 Декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 3 Декември (-6); Общо Декември (+5.84)

Златен мач: 3 Декември (+7.7); Общо Декември (-3.3)

Твърд мач: 3 Декември (+1.6); Общо Декември (-5)

Изненада на деня: 3 Декември (-4); Общо Декември (-10)                 

Консултант: 3 Декември (-7.08); Общо Декември (-34.58)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 3 Декември (+5.9);Общо Декември (-10.1)

Златни прогнози: 3 Декември (+0.79); Общо Декември (+16.1)

Сребърни прогнози: 3 Декември (-9.46); Общо Декември (-16.31)