Резултати от деня (3 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (3 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 3август (+5.2); общо август (+5.8)

Златен мач: 3 август (-4); общо август (-12)

Твърд мач: 3 август (+1.28); общо август (+5.58)

Изненада на деня: 3 август (+7.2); общо август (+12.4)                       

Консултант: 3 август (+23.64); общо август (+32.07)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 3 август (+0.93); общо август (0.93)

Златни прогнози: 3 август (+2.48); общо август (+6.08)

Сребърни прогнози: 3 август (+3.15); общо август (+9.33)