Резултати от деня (3 Април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (3 Април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 3 Април (+4.24); Общо Април (+1)

Златен мач: 3 Април (+5.04); Общо Април (+4.06)

Твърд мач: 3 Април (+1.8); Общо Април (+7.74)

Изненада на деня:Общо Април (-12)                                                         

Консултант: 3 Април (+27.26);Общо Април (+111.39)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 3 Април (+1.04); Общо Април (-33.78)

Златни прогнози: 3 Април (+5.68);Общо Април (+74.05)

Сребърни прогнози: 3 Април (+3.64); Общо Април (+24.9)