Резултати от деня (29 юли)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (29 юли)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 29 юли (-7); общо юли (-10.95)

Златен мач: 29 юли (+6); общо юли (+35.94)

Твърд мач: 29 юли (+3.96); общо юли (+17.65)

Изненада на деня: 29 юли (+4.8); общо юли (-12.9)                             

Консултант: 29 юли (+27.85); общо юли (+50.52)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 29 юли (+3.96); общо юли (-4.53)

Златни прогнози: общо юли (+3.57)

Сребърни прогнози: 29 юли (+13.2);общо юли (-7.75)