Резултати от деня (29 юли 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (29 юли 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 29 юли (+5,2); Общо юли (+0,76)

Златен мач: 29 юли(+5.1); Общо юли (+14,43)

Твърд мач: 29 юли(+4); Общо юли (+28.98)

Изненада на деня: 29 юли(+5.76); Общо юли (-7.1)                           

Консултант: 29 юли(+9.15); Общо юли (-78.94)

Платени прогнози                                                                                      

Диамантени прогнози: 29 юли (+10.46); Общо юли (+16.88)

Златни прогнози: 29 юли(-1.6); Общо юли (69.96)

Сребърни прогнози: 29 юли(-18.96); Общо юли (50.45)