Резултати от деня (29 Януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (29 Януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 29 Януари (+4.24); Общо Януари (+37.51)

Златен мач: 29 Януари (-4); Общо Януари (+2.04)

Твърд мач: 29 Януари (-9); Общо Януари (-31.83)

Изненада на деня: 29 Януари (+5.6); Общо Януари (+1)                         

Консултант: 29 Януари (-13.67);Общо Януари (+10.43)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 29 Януари (-6.02); Общо Януари (+6.47)

Златни прогнози: 29 Януари (-7.73); Общо Януари (+39.12)

Сребърни прогнози: 29 Януари (+11.86); Общо Януари (+27.02)