Резултати от деня (29 Октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (29 Октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 29 Октомври (+4.8); Общо Октомври (-20.58)

Златен мач: 29 Октомври (-4); Общо Октомври (+0.59)

Твърд мач: 29 Октомври (-9); Общо Октомври (+5.94)

Изненада на деня: 29 Октомври (-8); Общо Октомври (-56.78)          

Консултант: 29 Октомври (+4.52); Общо Октомври (-93.55)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 29 Октомври (-1.84); Общо Октомври (-3.77)

Златни прогнози: 29 Октомври (-15.86); Общо Октомври (+40.66)

Сребърни прогнози: 29 Октомври (-5.26); Общо Октомври (-30.12)