Резултати от деня (29 Ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (29 Ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 29 Ноември (-5); Общо Ноември (-49.5)

Златен мач: 29 Ноември (-5); Общо Ноември (-9.83)

Твърд мач: Общо Ноември (+6.55)

Изненада на деня: Общо Ноември (+9.76)                                               

Консултант: 29 Ноември (-23.13); Общо Ноември (-205.95)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 29 Ноември (+5.12); Общо Ноември (+1.36)

Златни прогнози: 29 Ноември (-15); Общо Ноември (-71.75)

Сребърни прогнози: 29 Ноември (-2.42); Общо Ноември (-95.86)