Резултати от деня (29 Март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (29 Март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 29 Март (-6); Общо Март (-58.85)

Златен мач: :Общо Март (-22.08)

Твърд мач: Общо Март (-2.72)

Изненада на деня:Общо Март (+37.51)                                                     

Консултант: 29 Март (-7.2);Общо Март (-148.5)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози:Общо Март (-27.02)

Златни прогнози: 29 Март (+4);Общо Март (9.73)

Сребърни прогнози: 29 Март (-6); Общо Март (+11.1)