Резултати от деня (29 март 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (29 март 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 29 март (+4.4); Общо март (-47.93)

Златен мач: 29 март(+4.24); Общо март (+9.42)         

Твърд мач: 29 март(-6); Общо март (+16.61)

Изненада на деня: 29 март(+7.8); Общо март (+17.8)                           

Консултант: 29 март(+21.66); Общо март (-65.38)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 29 март (+4.24); Общо март (-40.87)

Златни прогнози: 29 март(+11.8); Общо март (+22.06)

Сребърни прогнози: 29 март(-6.6); Общо март (+51.97)