Резултати от деня (29 Май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (29 Май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 29 Май (+4.5); Общо Май (-30.06)

Златен мач: 29 Май (-5); Общо Май (-53.11)

Твърд мач: Общо Май (-12.88)

Изненада на деня:Общо Май (-60.02)                                                        

Консултант: 29 Май (+12.9); Общо Май (-141.8)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози:Общо Май (-39.76)

Златни прогнози: 29 Май (-0.5); Общо Май (-63.28)

Сребърни прогнози: 29 Май (-2.4); Общо Май (+30.07)