Резултати от деня (29 август 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (29 август 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 29 август (+7.2); Общо август (+24.05)

Златен мач: 29 август(+4); Общо август (-24.42)

Твърд мач: 29 август(+2.16); Общо август (4.03)

Изненада на деня: 29 август(0); Общо август (-0.73)                                

Консултант: 29 август(+7.34); Общо август (-1.11)

Платени прогнози                                                                                      

Диамантени прогнози: 29 август (0); Общо август (+14.22)

Златни прогнози: 29 август(+2.16); Общо август (-6.2)

Сребърни прогнози: 29 август(+15.38); Общо август (+166.32)