Резултати от деня (29 Април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (29 Април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 29 Април (+6.64); Общо Април (-12.33)

Златен мач: 29 Април (+6.37); Общо Април (+27.76)

Твърд мач: 29 Април (-6); Общо Април (-25.57)

Изненада на деня: 29 Април (-8); Общо Април (-11.57)                          

Консултант: 29 Април (-12.96);Общо Април (+249.98)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 29 Април (+5.88); Общо Април (+5.49)

Златни прогнози: 29 Април (-13.24);Общо Април (+45.35)

Сребърни прогнози: 29 Април (-13.85);Общо Април (+29.99)