Резултати от деня (28 юли 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (28 юли 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 28 юли (-6); Общо юли (-4.46)

Златен мач: 28 юли(+5.2); Общо юли (+9.33)

Твърд мач: 28 юли(+2.7); Общо юли (+24.98)

Изненада на деня: 28 юли(-4); Общо юли (-12.86)                               

Консултант: 28 юли(-25.46); Общо юли (-88.09)

Платени прогнози                                                                                      

Диамантени прогнози: 28 юли (+4.3); Общо юли (+6.42)

Златни прогнози: 28 юли(-20.8); Общо юли (68.36)

Сребърни прогнози: 28 юли(-5.5); Общо юли (31.49)