Резултати от деня (28 Януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (28 Януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 28 Януари (-6); Общо Януари (+33.27)

Златен мач: 28 Януари (-4); Общо Януари (+6.04)

Твърд мач: 28 Януари (-6); Общо Януари (-22.83)

Изненада на деня: 28 Януари (-7); Общо Януари (-4.6)                      

Консултант: 28 Януари (-13.09);Общо Януари (+24.1)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 28 Януари (-32.96); Общо Януари (+12.49)

Златни прогнози: 28 Януари (30.96); Общо Януари (+46.85)

Сребърни прогнози: 28 Януари (-8.53); Общо Януари (+15.16)