Резултати от деня (28 септември 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (28 септември 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 28 септември (-7); Общо септември (-33.28)

Златен мач: 28 септември(+4.4); Общо септември (-5.4)      

Твърд мач: 28 септември(-7); Общо септември (+16.03)

Изненада на деня: 28 септември(+11.4); Общо септември (-31.34)                

Консултант: 28 септември(-14.46); Общо септември (-79.23)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 28 септември (0); Общо септември (+23.5)

Златни прогнози: 28 септември(-2.6); Общо септември (+59.03)

Сребърни прогнози: 28 септември(-16); Общо септември (-68.72)