Резултати от деня (28 Октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (28 Октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 28 Октомври (+4.8); Общо Октомври (-25.38)

Златен мач: 28 Октомври (-4); Общо Октомври (+4.59)

Твърд мач: 28 Октомври (+1.98); Общо Октомври (+14.94)

Изненада на деня: Общо Октомври (-48.78)                                            

Консултант: 28 Октомври (+8.7); Общо Октомври (-98.07)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: Общо Октомври (-1.93)

Златни прогнози: 28 Октомври (-2.52); Общо Октомври (+56.52)

Сребърни прогнози: 28 Октомври (+20.72); Общо Октомври (-24.86)