Резултати от деня (28 октомври 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (28 октомври 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 28 октомври (+5.85); Общо октомври (+39.3)

Златен мач: 28 октомври(-4); Общо октомври (-6.66)

Твърд мач: 28 октомври(-8); Общо октомври (+24.02)

Изненада на деня: 28 октомври(-4); Общо октомври (-10.15)            

Консултант: 28 октомври(-42.05); Общо октомври (21.37)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 28 октомври (-32); Общо октомври (+33.07)

Златни прогнози: 28 октомври(+6.57); Общо октомври (-10.83)

Сребърни прогнози: 28 октомври(-13.4); Общо октомври (-34.44)