Резултати от деня (28 Ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (28 Ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 28 Ноември (+5.28); Общо Ноември (-44.5)

Златен мач: Общо Ноември (-4.83)

Твърд мач: 28 Ноември (+2.7); Общо Ноември (+6.55)

Изненада на деня: Общо Ноември (+9.76)                                               

Консултант: 28 Ноември (-19.02); Общо Ноември (-182.82)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 28 Ноември (+2.7); Общо Ноември (-3.76)

Златни прогнози: 28 Ноември (-2.72); Общо Ноември (-56.75)

Сребърни прогнози: 28 Ноември (-3); Общо Ноември (-93.44)