Резултати от деня (28 Февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (28 Февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 28 Февруари (0); Общо Февруари (-11.21)

Златен мач: : 28 Февруари (+5.8); Общо Февруари (-24.52)

Твърд мач: 28 Февруари (-9); Общо Февруари (+10.48)

Изненада на деня: 28 Февруари (+6); Общо Февруари (+6.62)          

Консултант: 28 Февруари (+6.82);Общо Февруари (-90.23)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 28 Февруари (-12); Общо Февруари (+51.46)

Златни прогнози: 28 Февруари (+8.16); Общо Февруари (-59.65)

Сребърни прогнози: 28 Февруари (-12.22);Общо Февруари (-196.94)