Резултати от деня (28 Декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (28 Декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 28 Декември (-6); Общо Декември (+1.35)

Златен мач: Общо Декември (+12.89)

Твърд мач: 28 Декември (+2.64); Общо Декември (+10.5)

Изненада на деня: 28 Декември (-8); Общо Декември (-7.77)           

Консултант: 28 Декември (-11.6);Общо Декември (+82.48)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози:Общо Декември (-25.45)

Златни прогнози: 28 Декември (-11.36); Общо Декември (+16.73)

Сребърни прогнози: 28 Декември (+1.76);Общо Декември (+119.93)