Резултати от деня (28 Април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (28 Април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 28 Април (+4.96); Общо Април (-18.97)

Златен мач: 28 Април (-5); Общо Април (+21.39)

Твърд мач: 28 Април (+2.25); Общо Април (-19.57)

Изненада на деня: 28 Април (-7); Общо Април (-3.57)                            

Консултант: 28 Април (+0.17);Общо Април (+262.94)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 28 Април (+0.25); Общо Април (-0.39)

Златни прогнози: 28 Април (+5.14);Общо Април (+58.59)

Сребърни прогнози: 28 Април (-29.76);Общо Април (+43.84)