Резултати от деня (27 юли 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (27 юли 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 27 юли (+4.56); Общо юли (+1.54)

Златен мач: 27 юли(+5.8); Общо юли (+4.13)

Твърд мач: 27 юли(+5.2); Общо юли (+22.28)

Изненада на деня: 27 юли(0); Общо юли (-8.86)                                  

Консултант: 27 юли(-12.4); Общо юли (-62.63)

Платени прогнози                                                                                      

Диамантени прогнози: 27 юли (+3.76); Общо юли (+2.12)

Златни прогнози: 27 юли(+10.1); Общо юли (47.56)

Сребърни прогнози: 27 юли(-9.4); Общо юли (25.99)