Резултати от деня (27 Януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (27 Януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 27 Януари (+6); Общо Януари (+39.27)

Златен мач: 27 Януари (+5.2); Общо Януари (+10.04)

Твърд мач: 27 Януари (+3.04); Общо Януари (-16.83)

Изненада на деня: 27 Януари (+6.37); Общо Януари (+2.4)                   

Консултант: 27 Януари (+5.13);Общо Януари (+37.19)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 27 Януари (-2.8); Общо Януари (+45.45)

Златни прогнози: 27 Януари (-10); Общо Януари (+15.89)

Сребърни прогнози: 27 Януари (+2.56); Общо Януари (+23.69)