Резултати от деня (27 януари 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (27 януари 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 27 януари (-8); Общо януари (12.15)

Златен мач: 27 януари(-4); Общо януари (-41.15)      

Твърд мач: 27 януари(+4); Общо януари (-13.32)

Изненада на деня: 27 януари(-4); Общо януари (+6.9)                         

Консултант: 27 януари(3.24); Общо януари (-201.88)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 27 януари (-9.44); Общо януари (21.74)

Златни прогнози: 27 януари(4.44); Общо януари (-36.11)

Сребърни прогнози: 27 януари(+9.98); Общо януари (-42.11)