Резултати от деня (27 Септември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (27 Септември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 27Септември (+4.96); Общо Септември (+2.68)

Златен мач: 27 Септември (0); Общо Септември (-27.25)

Твърд мач: 27 Септември (+1.76); Общо Септември (+4.19)

Изненада на деня: Общо Септември (+6.77)                                           

Консултант: 27 Септември (+5.24); Общо Септември (-206.89)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: Общо Септември (-24.96)

Златни прогнози: 27 Септември (+6.72); Общо Септември (+36.58)

Сребърни прогнози: 27 Септември (-3.66); Общо Септември (-108.59)