Резултати от деня (27 Октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (27 Октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 27 Октомври (-8); Общо Октомври (-30.18)

Златен мач: 27 Октомври (+6.96); Общо Октомври (+8.59)

Твърд мач: 27 Октомври (+3.84); Общо Октомври (+12.96)

Изненада на деня: Общо Октомври (-48.78)                                            

Консултант: 27 Октомври (+4.76); Общо Октомври (-106.77)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: Общо Октомври (-1.93)

Златни прогнози: 27 Октомври (-1.04); Общо Октомври (+59.04)

Сребърни прогнози: 27 Октомври (-1.75); Общо Октомври (-45.58)