Резултати от деня (27 Ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (27 Ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 27 Ноември (-8); Общо Ноември (-49.78)

Златен мач: 27 Ноември (-7); Общо Ноември (-4.83)

Твърд мач: 27 Ноември (-8); Общо Ноември (+3.85)

Изненада на деня: 27 Ноември (-3); Общо Ноември (+9.76)                

Консултант: 27 Ноември (-12.92); Общо Ноември (-163.8)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: Общо Ноември (-6.46)

Златни прогнози: 27 Ноември (+21.43); Общо Ноември (-54.03)

Сребърни прогнози: 27 Ноември (-21.66); Общо Ноември (-90.44)