Резултати от деня (27 Март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (27 Март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 27 Март (-6); Общо Март (-58.1)

Златен мач: :Общо Март (-22.08)

Твърд мач: 27 Март (+2.88); Общо Март (-2.72)

Изненада на деня:Общо Март (+37.51)                                                     

Консултант: 27 Март (+7.02);Общо Март (-148.63)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози:Общо Март (-27.02)

Златни прогнози:Общо Март (-1.44)

Сребърни прогнози: 27 Март (+7.02); Общо Март (+6.94)