Резултати от деня (27 Май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (27 Май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 27 Май (+3.3); Общо Май (-26.56)

Златен мач: 27 Май (-8); Общо Май (-42.11)

Твърд мач: 27 Май (+1.5); Общо Май (-14.64)

Изненада на деня: 27 Май (-8); Общо Май (-56.02)                              

Консултант: 27 Май (+8.38); Общо Май (-144.43)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 27 Май (+8.95); Общо Май (-27.52)

Златни прогнози: 27 Май (-14.84); Общо Май (-50.53)

Сребърни прогнози: 27 Май (+18.96); Общо Май (+23.07)