Резултати от деня (27 Декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (27 Декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 27 Декември (+4); Общо Декември (+7.35)

Златен мач: 27 Декември (-4); Общо Декември (+12.89)

Твърд мач: 27 Декември (+1.36); Общо Декември (+7.86)

Изненада на деня: 27 Декември (-3); Общо Декември (+0.23)          

Консултант: 27 Декември (+13.52);Общо Декември (+94.08)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 27 Декември (+4.99);Общо Декември (-25.45)

Златни прогнози: 27 Декември (-0.85); Общо Декември (+28.09)

Сребърни прогнози: 27 Декември (+2.2);Общо Декември (+118.17)