Резултати от деня (27 декември 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (27 декември 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 27 декември (0); Общо декември (9.04)

Златен мач: 27 декември(-4); Общо декември (+3.02)          

Твърд мач: 27 декември(+3.36); Общо декември (-9.22)

Изненада на деня: 27 декември(0); Общо декември (+16.35)           

Консултант: 27 декември(+11.16); Общо декември (-42.87)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 27 декември (0); Общо декември (-17.06)

Златни прогнози: 27 декември(+4.4); Общо декември (+168.02)

Сребърни прогнози: 27 декември(0); Общо декември (-90.69)