Резултати от деня (27 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (27 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 27август (-7); общо август (+13.93)

Златен мач: 27 август (+5.2); общо август (-40.5)

Твърд мач: 27 август (+1.71); общо август (+17.86)

Изненада на деня: 27 август (-7); общо август (-45.24)                        

Консултант: 27 август (+9.69); общо август (-247.2)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 27 август (+6.27); общо август (+48.51)

Златни прогнози: 27 август (+13.67); общо август (+24.18)

Сребърни прогнози: 27 август (+17.06); общо август (-107.49)