Резултати от деня (27 август 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (27 август 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 27 август (+3.6); Общо август (+11.89)

Златен мач: 27 август(-4); Общо август (-24.42)

Твърд мач: 27 август(-8); Общо август (8.19)

Изненада на деня: 27 август(-6); Общо август (-7.24)                              

Консултант: 27 август(+0.75); Общо август (-39.97)

Платени прогнози                                                                                      

Диамантени прогнози: 27 август (-8.4); Общо август (+14.22)

Златни прогнози: 27 август(+10.75); Общо август (-9.56)

Сребърни прогнози: 27 август(+5.2); Общо август (+133.03)