Резултати от деня (27 Април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (27 Април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 27 Април (+5.6); Общо Април (-23.93)

Златен мач: 27 Април (-6); Общо Април (+26.39)

Твърд мач: 27 Април (-6); Общо Април (-21.82)

Изненада на деня:Общо Април (+3.43)                                                     

Консултант: 27 Април (+0.85);Общо Април (+262.77)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 27 Април (-8); Общо Април (-0.64)

Златни прогнози: 27 Април (+4.02);Общо Април (+53.45)

Сребърни прогнози: 27 Април (+11.83);Общо Април (+73.6)