Резултати от деня (26 юли)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (26 юли)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 26 юли (-8); общо юли (-13.39)

Златен мач: общо юли (+28.34)

Твърд мач: общо юли (+20.19)

Изненада на деня: общо юли (-17.7)

Консултант: 26 юли (-10.16); общо юли (+5.9)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо юли (-4.73)

Златни прогнози: 26 юли (-8);общо юли (-1.47)

Сребърни прогнози: 26 юли (-8.28);общо юли (-29.08)