Резултати от деня (26 януари 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (26 януари 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 26 януари (+4.24); Общо януари (-4.15)

Златен мач: 26 януари(-5); Общо януари (-37.15)      

Твърд мач: 26 януари(+3.04); Общо януари (-17.32)

Изненада на деня: 26 януари(-3); Общо януари (+10.9)                       

Консултант: 26 януари(-53.44); Общо януари (-198.64)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 26 януари (+1.19); Общо януари (-12.3)

Златни прогнози: 26 януари(-11.9); Общо януари (-31.67)

Сребърни прогнози: 26 януари(-11.45); Общо януари (-52.09)