Резултати от деня (26 Септември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (26 Септември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 26Септември (+4.69); Общо Септември (-2.28)

Златен мач: 26 Септември (+6.6); Общо Септември (-27.25)

Твърд мач: 26 Септември (+2.4); Общо Септември (+2.43)

Изненада на деня: 26 Септември (-3); Общо Септември (+6.77)   

Консултант: 26 Септември (+27.39); Общо Септември (-212.13)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: Общо Септември (-24.96)

Златни прогнози: 26 Септември (+18.25); Общо Септември (+29.86)

Сребърни прогнози: 26 Септември (+9.82); Общо Септември (-104.93)