Резултати от деня (26 Ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (26 Ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 26 Ноември (+4.4); Общо Ноември (-41.78)

Златен мач: 26 Ноември (+6.6); Общо Ноември (+2.17)

Твърд мач: 26 Ноември (+4.58); Общо Ноември (+11.85)

Изненада на деня: 26 Ноември (-6); Общо Ноември (+12.76)             

Консултант: 26 Ноември (-43.84); Общо Ноември (-150.88)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 26 Ноември (+11.1); Общо Ноември (-6.46)

Златни прогнози: 26 Ноември (-16.92); Общо Ноември (-75.46)

Сребърни прогнози: 26 Ноември (-28.14); Общо Ноември (-68.78)