Резултати от деня (26 ноември 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (26 ноември 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 26 ноември (+5.6); Общо ноември (-12.03)

Златен мач: 26 ноември(-6); Общо ноември (+11.14)

Твърд мач: 26 ноември(+3.2); Общо ноември (+3.92)

Изненада на деня: 26 ноември(0); Общо ноември (-15.08)                

Консултант: 26 ноември(+22.44); Общо ноември (+126.84)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 26 ноември (0); Общо ноември (+28.2)

Златни прогнози: 26 ноември(+11.44); Общо ноември (+17.9)

Сребърни прогнози: 26 ноември(+3.2); Общо ноември (+34.08)